NTT Recruitment 2023 | General Business Management | 40,000/- Month Payment

NTT Recruitment 2023 NTT Recruitment 2023 NTT published a job announcement for the position of General Business Management salary range 40,000/- month, and other Needed Educational Qualifications. Read the official advertising using the link provided below, and then submit your application using the link to the official website provided at the bottom of this page. … Read more

Paytm Recruitment 2023 | Work Form Home | Business Development intern

Paytm Recruitment 2023 Paytm Recruitment 2023 Paytm off Campus Recruitment Job Opportunity is hiring for the post Business Development intern. A student from various disciplines can apply for Paytm recruitment drive 2023. Interested and eligible candidates can read more details below. Paytm Recruitment 2023 पेटीएम ऑफ कॅम्पस रिक्रूटमेंट जॉब संधी Business Development intern पदासाठी भरती … Read more

जिल्हा परिषद जळगाव 626 पदांची भरती | ZP Jalgaon Bharti 2023 | ZP Jalgaon Recruitment 2023

ZP Jalgaon Recruitment 2023 ZP Jalgaon Bharti 2023 जिल्हा परिषद जळगाव आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 626 रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 626 रिक्त पदांकरिता अर्ज … Read more

जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत 475 रिक्त पदांची जाहीरात प्रकाशित | ZP Nandurbar Bharti 2023

ZP Nandurbar Bharti 2023 ZP Nandurbar Bharti 2023 जिल्हा परिषद नंदुरबार आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 475 रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 475 रिक्त पदांकरिता अर्ज … Read more

जिल्हा परिषद चंद्रपूर मध्ये ५१९ पदांची भरती! | ZP Chandrapur Bharti 

ZP Chandrapur Bharti  ZP Chandrapur Bharti 2023 जिल्हा परिषद चंद्रपूर आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 519रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 519रिक्त पदांकरिता अर्ज दिनांक 05 ऑगस्ट … Read more

जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत ३३९ पदांची नवीन भरती सुरु | ZP Gondia Bharti 2023

ZP Gondia Bharti 2023 ZP Gondia Bharti 2023 जिल्हा परिषद गोंदिया आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 339 रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 339 रिक्त पदांकरिता अर्ज … Read more

जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत २०४ पदांची भरती सुरु | ZP Hingoli Bharti 2023 | ZP Hingoli Recruitment 2023

ZP Hingoli Recruitment 2023 ZP Hingoli Bharti 2023 जिल्हा परिषद हिंगोली आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 204 रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 204 रिक्त पदांकरिता अर्ज … Read more

ZP औरंगाबाद अंतर्गत ४३२ रिक्त पदांकरीता भरती | ZP Aurangabad Bharti 2023

ZP Aurangabad Bharti 2023 ZP Aurangabad Bharti 2023 जिल्हा परिषद औरंगाबाद आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 432 रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 432 रिक्त पदांकरिता अर्ज … Read more

जिल्हा परिषद वर्धा 371 पदांची भरती | ZP Wardha Bharti 2023

ZP Wardha Bharti 2023 ZP Wardha Bharti 2023 जिल्हा परिषद वर्धा आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 371 रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 371 रिक्त पदांकरिता अर्ज … Read more

जिल्हा परिषद जालना 467 पदांची भरती | ZP Jalna Bharti 2023

ZP Jalna Bharti 2023 ZP Jalna Bharti 2023 जिल्हा परिषद जालना आस्थापनेवरील गट- क संवर्गामधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिराती मधील विविध 467 रिक्त पदे जिल्हा परिषद सातारा च्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर जाहिराती कळविण्यात येते की, गट-क मधील विविध संवर्गाच्या एकूण 467 रिक्त पदांकरिता अर्ज … Read more