MIDC Hiring 2023 | औद्योगिक महामंडळात 802 रिक्त पदांची नवीन भरती 2023

MIDC Hiring 2023

MIDC Hiring 2023 The Maharashtra Industrial Development Corporation, Mumbai, has released a job notice for a number of open positions. of “Executive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Deputy Engineer (Electrical/Mechanical), Associate Designer, Deputy Designer, Deputy Chief Accounts Officer, Divisional Fire Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical/Mechanical), Assistant Designer , Assistant Architect, Accounts Officer, Area Manager, Junior Engineer (Architectural), Junior Engineer (Electrical / Mechanical), Stenographer (Higher Grade), Stenographer (Lower Grade), Stenographer, Assistant, Clerk Typist, Senior Accountant, Technical Assistant (Grade -2), Electrician (Grade-2), Pump Operator (Grade-2), Joiner (Grade-2), Assistant Draftsman, Tracer, Filtration Inspector, Land Surveyor, Assistant Fire Officer, Junior Communications Officer, Driver, Fire Extinguisher and Electrical Category 2 (Automobile)” under MIDC Recruitment 2023. Interested and eligible candidates can apply online from 2nd September 2023. The last date of application is the 25th of September 2023. The official website of MIDC is www.midcindia.org.

MIDC Hiring 2023  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती, गट अ, गट ब आणि गट क मधील सर्व संवर्गातील अर्जदार (पंप ऑपरेटर (श्रेणी - 2) वगळून), जॉइनर - (श्रेणी - 2), इलेक्ट्रीशियन (श्रेणी - 2) आणि ड्रायव्हर) उमेदवार असतील. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक प्रवीणता प्रमाणपत्र त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबईने अनेक खुल्या पदांसाठी नोकरीची सूचना प्रसिद्ध केली आहे. कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल), सहयोगी डिझायनर, उप डिझायनर, उपमुख्य लेखाधिकारी, विभागीय अग्निशमन अधिकारी, सहायक अभियंता (स्थापत्य), सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) , असिस्टंट डिझायनर, सहाय्यक वास्तुविशारद, लेखाधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल), लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (लोअर ग्रेड), लघुलेखक, सहायक, लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लेखापाल, तांत्रिक सहाय्यक (ग्रेड-2), इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड-2), पंप ऑपरेटर (ग्रेड-2), जॉइनर (ग्रेड-2), असिस्टंट ड्राफ्ट्समन, ट्रेसर, फिल्टरेशन इन्स्पेक्टर, लँड सर्व्हेअर, असिस्टंट फायर ऑफिसर, कनिष्ठ कम्युनिकेशन ऑफिसर, ड्रायव्हर, MIDC भर्ती 2023 अंतर्गत अग्निशामक आणि इलेक्ट्रिकल श्रेणी 2 (ऑटोमोबाईल)”. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 2 सप्टेंबर 2023 पासून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2023 आहे. MIDC ची अधिकृत वेबसाइट www.midcindia.org आहे.

MIDC Hiring 2023

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम भर्ती में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी (पंप ऑपरेटर (श्रेणी – 2), जॉइनर – (श्रेणी – 2), इलेक्ट्रीशियन (श्रेणी – 2) और ड्राइवर को छोड़कर) के सभी संवर्गों के आवेदक शामिल होंगे। उन्हें अपनी नियुक्ति की तारीख से दो साल के भीतर इस संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

MIDC Hiring 2023

पदाचे नावExecutive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Deputy Engineer (Electrical/Mechanical), Associate Designer, Deputy Designer, Deputy Chief Accounts Officer, Divisional Fire Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical/Mechanical), Assistant Designer , Assistant Architect, Accounts Officer, Area Manager, Junior Engineer (Architectural), Junior Engineer (Electrical / Mechanical), Stenographer (Higher Grade), Stenographer (Lower Grade), Stenographer, Assistant, Clerk Typist, Senior Accountant, Technical Assistant (Grade -2), Electrician (Grade-2), Pump Operator (Grade-2), Joiner (Grade-2), Assistant Draftsman, Tracer, Filtration Inspector, Land Surveyor, Assistant Fire Officer, Junior Communications Officer, Driver, Fire Extinguisher and Electrical Category 2 (Automobile)

पद संख्या – 803. जागा
शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे.
नोकरी ठिकाण – Mumbai
अर्ज पद्धती – Online
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 25 September 2023

Job Role: कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल), सहयोगी डिझायनर, उप डिझायनर, उपमुख्य लेखाधिकारी, विभागीय अग्निशमन अधिकारी, सहायक अभियंता (स्थापत्य), सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) , असिस्टंट डिझायनर, सहाय्यक वास्तुविशारद, लेखाधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल), लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (लोअर ग्रेड), लघुलेखक, सहायक, लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लेखापाल, तांत्रिक सहाय्यक (ग्रेड-2), इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड-2), पंप ऑपरेटर (ग्रेड-2), जॉइनर (ग्रेड-2), असिस्टंट ड्राफ्ट्समन, ट्रेसर, फिल्टरेशन इन्स्पेक्टर, लँड सर्व्हेअर, असिस्टंट फायर ऑफिसर, कनिष्ठ कम्युनिकेशन ऑफिसर, ड्रायव्हर,
Shift Timing: Morning Shift
Work Location: Mumbai
Years of experience: 0 months to 2 years into voice process only

MIDC Hiring 2023

Company Name Maharashtra Industrial Development Corporation
Post NameExecutive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Deputy Engineer (Electrical/Mechanical), Associate Designer, Deputy Designer, Deputy Chief Accounts Officer, Divisional Fire Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical/Mechanical), Assistant Designer , Assistant Architect, Accounts Officer, Area Manager, Junior Engineer (Architectural), Junior Engineer (Electrical / Mechanical), Stenographer (Higher Grade), Stenographer (Lower Grade), Stenographer, Assistant, Clerk Typist, Senior Accountant, Technical Assistant (Grade -2), Electrician (Grade-2), Pump Operator (Grade-2), Joiner (Grade-2), Assistant Draftsman, Tracer, Filtration Inspector, Land Surveyor, Assistant Fire Officer, Junior Communications Officer, Driver, Fire Extinguisher and Electrical Category 2 (Automobile)
Salery7 To 21 LPA*
Experiencefreshers and Experienced both can apply.
Batch2023/22/21/20/19/18/17
Job LocationMumbai
Last Date To Apply25 September 2023

MIDC Hiring 2023 Vacancy Detail

Post Name Salery Educational Qualification
Executive Engineer (Civil)25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Deputy Engineer (Civil)25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Deputy Engineer (Electrical/Mechanical)25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Associate Designer25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Deputy Chief Accounts Officer25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Divisional Fire Officer25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Assistant Engineer (Civil)25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Assistant Designer25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Assistant Architect25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech Aricuture
Accounts Officer25,400/- To 1,41,700/-Graduction B.com
Area Manager25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Junior Engineer (Architectural)25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Junior Engineer (Electrical / Mechanical)25,400/- To 1,41,700/-Graduction BE/B.tech
Stenographer (Higher Grade)25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Stenographer (Lower Grade)25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Stenographer25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction, 12th Pass
Assistant25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction, 12th Pass
Clerk Typist25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction, 12th Pass
Senior Accountant25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Technical Assistant 25,400/- To 1,41,700/-vAny Graduction
Electrician (Grade-2)25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Pump Operator (Grade-2)25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Joiner (Grade-2)25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Assistant Draftsman25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Tracer25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Filtration Inspector25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Land Surveyor25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Assistant Fire Officer25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Junior Communications Officer25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Driver25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Fire Extinguisher25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction
Electrical Category 2 (Automobile)25,400/- To 1,41,700/-Any Graduction,

How to Apply for MIDC Hiring 2023

1) Click on the “Apply here” button provided below. You will be redirected to the official career page.
2) Click on “Apply Here”.
3) If you have not registered before, create an account.
4) After registration, log in and fill in the application form with all the necessary details.
5) Submit all relevant documents, if requested (e.g. resume, mark sheet, ID proof).
6) Verify that all the details entered are correct.
7) Submit the application form after verification.

1) नीचे दिए गए "Apply Here" बटन पर क्लिक करें। आपको आधिकारिक कैरियर पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
2) “लागू करें” पर क्लिक करें।
3) यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है, तो एक खाता बनाएं।
4) पंजीकरण के बाद, लॉग इन करें और सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें।
5) यदि अनुरोध किया जाए तो सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करें (जैसे बायोडाटा, मार्कशीट, आईडी प्रूफ)।
6) सत्यापित करें कि दर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं।
7) सत्यापन के बाद आवेदन पत्र जमा करें।

Importanr Link For MIDC Hiring 2023

PDF Download
Apply Here
Official Website

Official Website