मनोज जरांगे आज मुंबई दाखल 

मनोज जरांगे पाटील आता लोणावळा मध्ये पोहचले आहेत 

आज कळणार मुंबई ला मराठा किती मोठा आहे

जवळपास १०० km पर्यंत मराठा समाजाची रांगा  आहेत 

मुंबई होणार आशी सगळी जाम  

मनोज जरांगे आज मुंबई दाखल 

मनोज जरांगे आज मुंबई दाखल 

मनोज जरांगे आज मुंबई दाखल